top of page

Đầu cos NICHIFU - THÔNG BÁO THAY ĐỔI SẢN PHẨM (TỪ TMEV, ICTV SANG TMEX, ICTBX)


Đầu cos NICHIFU

Thông báo về việc ngừng sản xuất 4 loại đầu cốt cách điện Vinyl Chloride (TMEV, ICTV) & Các sản phẩm thay thế (TMEX, ICTBX)


Nichifu đã nỗ lực trong việc cung cấp các sản phẩm thân thiện với môi trường và đây cũng được xem là vấn đề quan trọng nhất. Dựa trên chính sách này, công ty chúng tôi đã ngừng sản xuất 4 loại sản phẩm Vinyl Chloride có chứa các chất gây hại đối với môi trường và tiến hành chuyển sang các sản phẩm polycarbonate thân thiện với môi trường.


Nội dung các sản phẩm ngừng sản xuất và các sản phẩm thay thế như sau:

● Sản phẩm mục tiêu: tất cả sản phẩm của 4 loại TMEV và ICTV (loại R, loại Y, loại TC và loại BT)

● Thời gian ngừng sản xuất: Cuối tháng 12 năm 2020


* Xin hãy lưu ý, đối với các sản phẩm ngừng sản xuất, sau khi hết hàng tồn kho sẽ ngừng bán.

* Ngoài ra, công ty chúng tôi không chấp nhận đổi trả các sản phẩm ngừng sản xuất.

* Chúng tôi sẽ lần lượt thay thế thành nguyên liệu Polycarbonate.

* Vui lòng chuyển ngay các sản phẩm đã ngừng sản xuất được liệt kê ở trên sang các sản phẩm thay thế.


Đầu cos NICHIFU

Comments


bottom of page