top of page

NICHIFU - Thông báo thay đổi kích thước của đầu cốt nối chụp (CE5/CE8)


Chúng tôi muốn thông về những thay đổi trong thông số kỹ thuật (kích thước)
của đầu cốt nối chụp (CE 5/CE 8) như bên dưới.
Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
⚫ Mã sản phẩm áp dụng: CE 5 / CE 8
⚫ Nội dung thay đổi: Kích thước


đầu cốt nối chụp (CE5/CE8)
đầu cốt nối chụp (CE5/CE8)

  NICHIFU đầu cốt - Còn hàng (TP.HCM)

ความคิดเห็น


bottom of page