top of page

PHỤ KIỆN ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN PANASONIC STANDARD JIS C8330


  1. Khớp nối ống thép luồn dây điện trơn

Khớp nối ống thép tiêu chuẩn JIS C8330 của Panasonic được sử dụng để kết nối hai chiều dài của ống thép luồn dây điện.2. Dầu nối ống thép luồn dây điện trơn


Đầu nối trông rất giống với khớp nối nhưng có một sự khác biệt rõ ràng. Các đầu nối có nghĩa là trượt qua đầu của một đoạn ống ở một bên và thắt chặt xuống bên trong hộp hoặc vỏ bọc ở đầu kia. Bạn sử dụng các đầu nối ở các đầu của ống luồn dây để tiếp đất vào hộp. Bạn hầu như sẽ luôn sử dụng cả khớp nối và đầu nối trong mọi ống dẫn chạy cùng nhau.

3. Plastic bushing with caps


Opmerkingen


bottom of page