top of page
Image by Minh Minh

We are distributor specialized in

electrical equipment and electronic equipment 

100% JAPAN COMPANY

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH YAMATO QUỐC TẾ VIỆT NAM là công ty con của YAMATO DENKI CO.,LTD (Nhật Bản).

Chúng tôi là công ty thương mại chuyên kinh doanh vật tư thiết bị điện, cung cấp vật liệu lắp đặt điện và thiết bị thông tin liên lạc.

Chúng tôi có nhiều chi nhánh tại Nhật Bản và vào năm 2015 chúng tôi đã thành lập công ty tại Việt Nam.

TRADING

NHẬP KHẨU

 XUẤT KHẨU

JAPAN COMPANY

NHẬT BẢN

Ready Stock

TỒN KHO

bottom of page